b@B + B@b = B@B Be a bridge!

Bbe@bridge

www.bbeabridge.one
www.bbeabridge.org används inte längre
www.bbeabridge.eu används inte längre


+46760544974
hannika@bbeabridge.one
info@bbeabridge.one

Nyhetsbrev Bbeabridge

Medlem/Miembro/Membership

Problemet vi vill lösa  Vårt mål  När projektet är slut 6 juni 2019  Vill du lyssna

 

projekt är ett arbete som ska leda fram till ett bestämt mål. Det kan vara alltifrån ganska litet, som ett grupparbete i skolan, till jättestort, som att bygga ett kärnkraftverk.

I ett typiskt större projekt finns en projektledare och medarbetare med bestämda uppgifter. Arbetet sker efter en i förväg uppgjord plan, som ska lämna så lite åt slumpen som möjligt. Det ska också finnas en ekonomisk plan, en budget, så att man har kontroll över kostnaderna i projektet.

Bbeabridge är ett projekt. Vårt mål är att Barn och Unga ska känna sig bra och känna att de har stöd av vuxen, oavsett om dom har det hemma eller ej.

Problemet vi har sett är att trots alla dessa fantastiska människor och organisationer som finns runt barn, begraver vi i alla fall  176 barn på ett år.. Det är 3, 5 unga i veckan. 5 stycken av dem är under 15 år. Vi behövs. Bbeabridge kommer under nästkommande 5 år få de som vill i hela landet att samverka runt barn. Vi får alla att förstå att det spelar ingen roll att en jobbar här och en annan där om barnen inte hittar oss.

https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0

 

Vi behöver skapa ett nät runt barn där vi vuxna verkar under ett och samma tak för ett mål att alla våra barn i Sverige ska känna sig trygga och att alla kan och ska veta att finns det ingen som lyssnar hemma så kan vi finnas som ett extra öra och stöd.

Vår plan är att Beabridge under en 5 års period tar tre steg, under vilka vi silar Sveriges land efter Unga som känner sig ensamma och otrygga. Vårt första mål är att ha en webb och telefon linje där alla unga kan ringa och prata om och när de vill under dygnet.

Problem i dag är brist på tid, föräldrar, skola, familj vill men hinner inte. Många ensamstående föräldrar lever i fattigdom, vilket är ett av skälet att utanförskap skapas. Just i och med att vi är ett projekt som sen ger över projektet till den nya generationen. Är vi en modell som kan få andra att vakna vad det gäller att samverka och se till resultat i stället för timmar på en arbetsplats, eller hjälporganisation. Vi vill att alla hjälporganisationer som vill ska få en eller ett par av våra mobiler och koppla upp på vår webb, där dom kan synas och tala med de barn som behöver någon vuxen att tala med. Eller bli hjälpt vidare till rätt man för att kunna känna sig trygg.

Vårt nästa mål är att söka ung i skolor, genom kurser föreläsningar och jippon.. Vi vill samarbeta med alla som vill samverka med oss och bygger ett nät av kontakter med alla hjälporganisationer som finns och vill vara med. Vårt viktigaste mål är här att höra med Ung i dag hur de ser på framtid, miljö och skola.

Vi ser att påtryckning behövs för att vi alla ska vilja dra åt samma håll vad det gäller ung i dag. Vi vet att regeringen 2008 gick in för noll tolerans vad det gäller självmord, det har inte lyckats!! ÄN  Vi ser att vissa saker måste sättas i gång från marken, det kan inte lösas på politisk nivå. Däremot vill vi samverka med alla politiker och kommuner och andra som vill och ser vikten att samverka under taket Bbeabridge. Vi vill föra Statistik på hur Ung i dag ser på saker inom miljö, skola och framtid. Regering och beslutsfattare får gärna vara med och ta del av resultaten och hjälpa oss med att betala uppdraget från statistiska Centralbyrån för att sammanställa resultatet.

Vårt slutliga mål är att med hjälp av de svar vi fått under dessa år kan skapa ett skolmaterial som bättre närmar sig vad Ung i dag önskar och ett samhälle som bättre berör Ungs önskan för framtid, skola och miljö.

Vi har startat upp med Beabridge vilket är att skapa en bro mellan barn, ung, vuxen, samhälle, land och Värld.

Nu står vi i fasen att ta ett steg till och starta up Be or Beabridge, vilket är ett samarbete och samverkan med andra och handlar om att Be alltså Vara och en bro över till Beabridge att vara en Bro för andra och även verka för att Vara bra i kropp, tanke och handling.

Vi samverkar runt barnen med många, för att föra ut till Ung idag att vi finns.  Information om alla andra som finns runt barn och samverkar för att Ung lättare ska nå våra andra nätverks partners som verkar för hälsa.  Även föra ut möjligheten till kontakt i naturen i glad och vänlig samvaro för att hitta tillbaka till ro och glädje. För mottot. Känn dig Bra, Var bra och tänk bra. Framförallt var dig själv

Vi anser att teknologi är bra men vi måste engagera oss i våra barn på riktigt, kan vi inte det så får vi försöka samverka med andra som kan.   Unga i dag har många olika skäl och behov som dom själva inte känner till, många barn är traumatiserade på grund av de våld de sett eller upplevt.  Många behöver specialister och psykologer. Vi anser att det är vår uppgift att ge alla unga den informationen och hjälpa dem om det är så.  Genom att vi vill samverka med alla som har med barns välbefinnande att göra.

Barn och unga behöver veta att de är viktiga i samhället och att de är vår prioritering. Det är ett av de viktiga skälen att Bbeabridge behövs. Vi anser inte att det budskapet har gått fram..

14 000 unga i dag är i behov att ha någon att prata med

www.sakerhetonline.se

Det behövs 42 telefoner för att tala med 2000 unga varje dag om vi skulle prata med var och en i 6 minuter.

Bbeabridge kan med er hjälp få igång ett samarbetar och verkar tillsammans för att ta tillvara på de resurser som finns i landet kan se till att 16 mobiler är uppkopplade i skift under dagen.  I dagens teknologiska värld ska det inte vara ett problem. Men någon måste börja och denna någon måste vara helt opartisk, icke religöst, eller politiskt bunden utan från uppriktighet förbinda sig att förena den uppriktighet som bor i allas hjärtan och på ett possitivt sätt verka för ett samhälle som är öppet och välkomnande. Det är den nyckel vi anser saknas i samhället för att lösa det problem vi står inför i utanförskap och de missnöje som ung i dag uppvisar.

https://www.tolvkommafyra.se/

 

 

Var en Bro genom att sträcka ut en hand till Ung i dag. Var en bro genom att kommunicera mer, Var en bro genom att bry dig om Ung i dag oavsett om det är din egna unga eller andras. Vi vänder på steken, låt oss ta hand om andras ungar som vi vill att andra tar hand om våra barn.

Stöd Ung och lyssna på deras Vision om Framtid, Skola och Miljö.

Vi har en dröm. Vi vill på nationaldagen 2016 ha en karneval där skolor från samtliga skolor i Stockholm samlas under flaggan Svensk Kultur i Samverkan på lämplig plats i Stockholm. 

Vi har en dröm. Vi vill att på nationaldagen 2019 ha en karneval där skolor från samtliga skolor i Sverige samlas under flaggan Svensk Kultur i Samverkan på lämplig fysisk och Digiral plats där vi kan samlas under flaggan Svensk Kultur. Där 1 miljon samlas samman, har KULtur och skapar KULTur den samling öppna härliga människor som vill väl och leva i frid och samverkan tillsammans i en Värld där vi har KUL tillsammans.   Jag har en Dröm, har du? Vi bakom Bbeabridge välkomnar dig att var med oss och göra ett försök att uppfylla den drömmen.   Väl bemött!  Tack för att du tog dig tid att läsa igenom det här materialet som presenterade Bbeabridge två år i rad till Reach for Change. En tävling som anordnas en gång om året för att premiera projekt som kan gynna bra ideer att förbättra förhållanden för unga /Hannika  Ordförande och grundare till Bbeabridge